A+ A A-

Különös közzétételi lista

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót Tájékoztató a felvételi lehetőségről
A beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát  
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértékét, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is Jogszabály szerint.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait, Törvényességi ellenőrzés lezárása
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait Az intézmény szorgalmi időben – tanítási napokon:
  • reggel 7 órától
  • a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, egyéb szervezett programok befejezéséig, legkésőbb 20 óráig van nyitva.

Az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására - előzetes kérelem alapján - az intézmény vezetője adhat engedélyt.

Naptári terv

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával, Még nem releváns
A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza

Szervezeti és Működési Szabályzat

Házirend

Pedagógiai Program

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét Letöltés (.pdf) -->
A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét Letöltés (.pdf) -->
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=030704
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat, A tanulók kimaradásával kapcsolatos adatok
A középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményeit, Az érettségi vizsgák átlageredménye
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,  
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait, Házirend
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét Házirend
Az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát. Tanuló nyilvántartás első oldala osztályfőnökök nevei nélkül.
Jegyzőkönyv tanévzáró értekezletről. Letöltés (.pdf) -->
Munkaterv Letöltés (.pdf) -->
Generátor alapítvány Jedlik 1%

Generátor Alapítvány 

Adószám: 18535143-1-08

Köszönjük támogatását!

 

Hírek, információk

Érettségi utáni képzések (nappali tagozat)

A Győri Műszaki SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma felvételt hirdet nappali tagozatos érettségi utáni képzéseire.

Informatikai, vagy gépészet ágazati érettségivel rendelkezők számára meghirdetett szakokon olyan személy vehet részt, akinek az életkora 2018. december 31-ig nem több mint 21 év és még nem rendelkezik államilag finanszírozott OKJ szakmai végzettséggel.

A két éves szakképzésben olyan személy vehet részt, akinek életkora 2018. december 31-ig nem több mint 25 év és még nem rendelkezik államilag finanszírozott OKJ szakmai végzettséggel.

Tovább -->

 

Felnőttoktatás a Jedlikben!

2018 szeptemberi indulás. Ingyenes (államilag támogatott) szakképzés – esti tagozat a következő feltételekkel lehet részt venni...

Tovább -->

 

moodle
Jedlik Oktatási Portál

Következő események

A 2018-ban beiskolázásra kerülő tanulók
2022-BEN ÉRETTSÉGIZNEK,
2023-BAN SZAKMAI VÉGZETTSÉGET SZEREZNEK

Szükségük lesz-e reál- és humán műveltségre?
Szükségük lesz-e biztonságos továbbtanulási lehetőségre?
Szükségük lesz-e idegen nyelven beszélni?
Szükségük lesz-e használható szakmai ismeretre?
Kell-e majd szakmájukban korszerű eszközöket használni?

Ha a válaszuk IGEN -->
2018. augusztus 19. Vasárnap
Huba
A Nap kel 05:50-kor,
nyugszik 19:58-kor.
Holnap
István, Vajk
napja lesz.

A 2017/2018-OS TANÉVBEN
A GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
INTÉZMÉNYEIBEN
INDÍTANI KÍVÁNT
INGYENES 
FELNŐTTOKTATÁSI
SZAKKÉPZÉSEK

Letöltés (.xlxs) -->

 

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája

Letöltés (.pdf) -->

 

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.