A+ A A-

Különös közzétételi lista

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót Tájékoztató a felvételi lehetőségről
A beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát  
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértékét, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is Jogszabály szerint.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait, Törvényességi ellenőrzés lezárása
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait Az intézmény szorgalmi időben – tanítási napokon:
  • reggel 7 órától
  • a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, egyéb szervezett programok befejezéséig, legkésőbb 20 óráig van nyitva.

Az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására - előzetes kérelem alapján - az intézmény vezetője adhat engedélyt.

Naptári terv

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával, Még nem releváns
A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza

Szervezeti és Működési Szabályzat

Házirend

Pedagógiai Program

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét Letöltés (.pdf) -->
A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét Letöltés (.pdf) -->
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=030704
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat, A tanulók kimaradásával kapcsolatos adatok
A középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményeit, Az érettségi vizsgák átlageredménye
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,  
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait, Házirend
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét Házirend
Az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát. Tanuló nyilvántartás első oldala osztályfőnökök nevei nélkül.
Jegyzőkönyv tanévzáró értekezletről. Letöltés (.pdf) -->
Munkaterv Letöltés (.pdf) -->
Generátor alapítvány Jedlik 1%

Generátor Alapítvány 

Adószám: 18535143-1-08

Köszönjük támogatását!

 

Hírek, információk

Érettségi utáni képzések (nappali tagoza…

2018.03.14

A Győri Műszaki SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma...

Bővebben...

Felnőttoktatás a Jedlikben!

2017.12.05

2018 februári indulás Ingyenes (államilag támogatott) szakképzés – esti tagozat a...

Bővebben...

 

moodle
Jedlik Oktatási Portál

Következő események

A 2018-ban beiskolázásra kerülő tanulók
2022-BEN ÉRETTSÉGIZNEK,
2023-BAN SZAKMAI VÉGZETTSÉGET SZEREZNEK

Szükségük lesz-e reál- és humán műveltségre?
Szükségük lesz-e biztonságos továbbtanulási lehetőségre?
Szükségük lesz-e idegen nyelven beszélni?
Szükségük lesz-e használható szakmai ismeretre?
Kell-e majd szakmájukban korszerű eszközöket használni?

Ha a válaszuk IGEN -->
2018. június 20. Szerda
Rafael, Dina, Polett
A Nap kel 04:49-kor,
nyugszik 20:55-kor.
Holnap
Alajos, Leila, Alojzia
napja lesz.

A 2017/2018-OS TANÉVBEN
A GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
INTÉZMÉNYEIBEN
INDÍTANI KÍVÁNT
INGYENES 
FELNŐTTOKTATÁSI
SZAKKÉPZÉSEK

Letöltés (.xlxs) -->

 

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája

Letöltés (.pdf) -->

 

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.